Den truede sommerfugleart okkergul pletvinge skal reddes før den er fortid. I Randers Kommune er man klar til at forbedre Volk Mølle Bakker, et stort naturområde med sandede kystskrænter tæt på Randers Fjord. Der er en god blanding af overdrev, hede, skov, krat, græs og mose, og de mange motocrosscykler har gennem årene skabt åbne og lyse områder, som sommerfuglen er særligt glad for.

Men Randers Kommune vil gøre området endnu mere sommerfuglevenligt. De vil gøre området mere åbent og skabe sammenhæng mellem de varme steder for at lokke de to truede sommerfuglearter til – og dermed også andre insekter.

Kommunen vil også fælde træer, stoppe tilgroningen og lave huller i græslaget – alt sammen for at skabe lys og varme til sommerfuglene. Lige nu er det får, der plejer Volk Mølle Bakker, men de bliver snart sendt på pension. Fremover er det nemlig kødkvæg, der skal pleje området.

Du kan hjælpe Randers med at redde pletvingen

Du kan støtte okkergul pletvinge på SMS med 50 kr:

  • SMS pletvinge til 1999

Betingelser for SMS

Du kan støtte okkergul pletvinge med et valgfrit beløb:

Eller du kan starte din helt egen fundraising:

Okkergul pletvinge er alvorligt truet

Den plettede sommerfugl er gået drastisk tilbage de seneste år, hvor den er forsvundet fra store dele af landet. Det skyldes, at der er mangel på levesteder, hvor pletvingen kan finde føde og yngle.

Okkergul pletvinge foretrækker tørre steder såsom heder, overdrev og klitter med en blandet flora - men den kan også finde føde i vejrabatter med blandede græsser.

Ellers er okkergul pletvinge kendt som en hurtig og aktiv sommerfugl, der ikke er synderlig kræsen, og som spiser godt, når først den finder en kilde til nektar.

Sådan genkender du okkergul pletvinge

Okkergul pletvinge er let at forveksle med lignende sommerfuglearter såsom hedepletvinge, brun pletvinge og mørk pletvinge.

Både for- og bagvingernes overside er spækket med små, orange felter. Felterne er omgivet af sorte linjer. Bagvingeundersiden er ligeledes inddelt i tern, der er flødefarvede og orange-lysebrune.

Ternene er flere steder arrangeret efter farve, hvilket resulterer i adskillige striber, opbygget af felter med samme farve.

Kilde: Danmarks Fugle og Natur

Det går dine penge til

Dine penge går direkte til at forbedre et naturområde i Randers Kommune på følgende måder:

  • Får skiftes ud med kødkvæg, der afgræsser området bedre.
  • Sommerfuglens værtsplanter tilgodeses. Så har de et sted, hvor de kan lægge deres æg, og hvor larverne kan finde føde.
  • Der graves små og store huller i jorden for at give et varmere mikroklima.
  • Tynde træer og buske ryddes for at skabe mere lysåben natur.