Ved at give sommerfuglene plads, kan jeres virksomhed ikke blot hjælpe sommerfuglene, men også andre dyr, planter og insekter, der mangler levesteder. Sværmende sommerfugle er et sundhedstegn for naturen. Så når I i fremtiden ser flere sommerfugle i løbet af en arbejdsdag, så ved I, at I har gjort en forskel for sommerfuglene og for rigtig mange andre arter.

Sådan gør I:

Udpeg mindst 20 procent af jeres udendørs arealer til natur til sommerfuglene.

Planlæg jeres naturområde. Danmarks Naturfredningsforening hjælper jer med at matche jeres natur med jeres lokale sommerfuglearter.

Udfør jeres sommerfugleprojekt.

I modtager sommerfuglediplom samt et skilt til jeres naturområde, der signalerer til gæster og naboer, at ”her bor sommerfuglene”.

Derfor skal I give plads:

Insektarter, heriblandt sommerfuglene, uddør med større hast end nogensinde før.

72 procent af arealet i Danmark er enten landbrug eller by, og det trænger sommerfugle op i en krog, de ikke kan leve i.

I kan give sommerfugle og andre insekter et vigtigt helle ved at lægge hele eller dele af jeres arealer om.

Fem råd fra sommerfugleeksperten

  1. Fjern visne planter en gang om året på halvdelen af arealet for at gøre området naturligt næringfattigt. Det er godt, fordi de fleste vilde sommerfugleplanter kun kan klare sig, hvis jorden er næringsfattig.
  2. Gå en gang imellem og rod og vend jorden, så der bliver blottet rå mineraljord i overfladen. Det skaber næringsfattige forhold og høj varme ved jordoverfladen. Begge dele fremmer sommerfuglelarvernes overlevelsesrate meget.
  3. Lad sommerfuglenes værstplanter, altså der hvor larverne bor, stå det luneste og mest solrige sted på arealet. Eventuelt ved siden af noget bar jord eller sten, så solen rigtig kan bage tæt på værtsplanterne.
  4. Glem ikke sommerfuglene om vinteren. Prøv at indret med stenbunker, et insekthotel og brændestabler og tætte planter som efeu. Det bliver flere sommerfuglearter, eksempelvis dagpåfugleøjer, glade for.
  5. Tænk generelt, at arealet skal indrettes i 'afdelinger' efter formål. En afdeling for nektarplanterne, en for larvernes værtsplanter, en for solrigt åbent areal og en afdeling for overvintringsvenlige rodebunker.

Michael Stoltze er biolog og naturformidler i Naturstyrelsen og har forsket mange år i dagsommerfugle samt skrevet flere bøger om sommerfuglene.