1. Drop giften

Sprøjtegift er medvirkende årsag til, at bestanden af sommerfuglearter er faldende. Insektgifte er også giftige for sommerfugle, og plantegifte kan fjerne både de voksne sommerfugles fødeplanter og larvernes værtsplanter.

2. Drop gødningen

Mange sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forsvinde.

3. Plant blomster til sommerfuglene

Nogle sommerfuglearter dukker op i marts, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Plant derfor blomster, der blomstrer på forskellige tidpunkter som eksempelvis aftenstjerne, baldrian dild og merian.

Se flere eksempler nederst på siden.

4. Plant føde til larverne

Hjælp sommerfuglene med at finde gode ynglesteder og forhold for laverne ved eksempelvis at plante et tørstetræ til citronsommerfuglens larver eller lade et område med brændenælder stå til larverne fra dagpåfugleøje.

Se flere eksempler nederst på siden.

5. Lad græsset gro

Lad noget af din græsplæne vokse sig langt, så sommerfuglene kan lægge æg her.

6. Lav vinterly

Nogle af vores mest genkendelige sommerfugle som Nældens takvinge og Dagpåfugleøje overvintrer i skjul som carporte, udhuse og særligt brændestabler. Gør det nemmere for sommerfuglene at finde vinterly til deres lange søvn ved at tilbyde gemmesteder.

Det kan du plante i din have

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan lave et blomsterbed til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have med nektarrige blomster, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Haveplanter til sommerfuglene

Forår: Aftenstjerne, blodribs, frugttræer, gyldenlak, hyacint, judaspenge, julerose, kodrive og syren.

Sommer og sensommer: Baldrian, dild, fingerbøl, floks, havefredløs, haveknopurt, hjulkrone, honningurt, isop, kartebolle, kæmpejernurt, kæmpemarguerit, lavendel, merian, morgenfrue, peberrod, slangeurt, sommerfuglebusk, statice, studenternellike, tidselkugle.

Efterår: Asters, kinapurløg, solhat.

Vilde planter til sommerfuglene

Forår: Agerkål, agersennep, døvnælde, engkarse, følfod, løgkarse, krybende læbeløs, seljepil, vinterkarse.

Sommer og sensommer: Baldrian, blåhat, alm. gederams, gedeskæg, katost, knopurt, mjødurt, mælkebøtte, oksetunge, pileurt, bindende og lav ranunkel, stor rødkløver, røllike, slangehoved, storkenæb.

Efterår: Djævelsbid, hjortetrøst, kongepen, sankthansurt, tusindestråle.

Tilmeld din have som giftfri have

Det er godt for sommerfugle, bier og andre vilde insekter, hvis du ikke bruger sprøjtegift i din have. Er din have giftfri, så kan du tilmelde den her.

Glem ikke larverne!

Sommerfuglene har brug for bestemte værtsplanter, hvor de kan ligge deres æg, og hvor der er føde til deres larver. Nedenfor kan du se, hvilke planter forskellige sommerfuglearter foretrækker, og som du med fordel kan skabe plads til i din have.

Værtsplanter

Admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge: Brændenælder

Tidselsommerfugl: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke, katost og potentil.

Græsrandøje: Græsser såsom rapgræs, heven, rød svingel, rajgræs og fløjlsgræs.

Citronsommerfugl: Tørst og vrietorn.

Lille kålsommerfugl: Kålplanter, løgkarse, strandsennep og agersennep.

Grønåret kålsommerfugl: Løgkarse, engkarse, vandkarse og rank vejsennep.

Aurora: Engkarse, løgkarse, judaspenge, gåsemad, kalkkarse og tårnurt.

Stregbredpande: Græsser såsom almindelig kvik, hundegræs og almindelig rajgræs.

Almindelig blåfugl: Ærteplanter såsom humle-sneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, almindelig kællingetand, rundbælg og stenkløver.