Vi får automatisk dit telefonnummer, når du donerer 50 kroner. Vi sikrer os derved, at alle donationer er legitime for senere at spørge, om du vil støtte naturen gennem et medlemskab.

Tjenesten udbydes af Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, tlf.: 39 17 40 00