Resultat: 3.216 haver og i alt 7 millioner kvadratmeter er blevet sommerfuglevenlige

Sommerfugleeffekten slog igennem denne sommer med 3.216 haver, der tilmeldte sig initiativet. Tilsammen har haverne sikret lige over 7 millioner kvm, der er fri for sprøjtegift, og hvor sommerfuglene kan finde føde og levester.

Derfor er sommerfuglene i krise

49 ud af 69 sommerfuglearter er gået tilbage siden 2014-16 og i dag er over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter truet, sårbare eller helt forsvundet.

Der er to store grunde til, at sommerfuglene er i krise: De har for få steder at leve, og der bliver brugt for meget sprøjtegift og gødning.

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede, og hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få arter hvert sted. Det er et problem for alle de sommerfugle, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde.

Danmarks Naturfredningsforenings kampagne, Sommerfugleeffekten, skal skabe plads til sommerfuglene igen sammen med Danmarks mange haveejere, virksomheder og kommuner. Indtil videre har kampagnen afleveret i alt 250.000 kroner til at forbedre naturen i Silkeborg, Morsø og Hjørring til fordel for truede sommerfugle.

Du kan redde en truet sommerfugl

Randers Kommune er klar til at skabe plads til sommerfuglen okkergul pletvinge på en nedlagt motocrossbane i Volk Mølle Bakker. Du kan støtte projektet og redde sommerfuglen.


Red okkergul pletvinge - SMS pletvinge til 1999

Du kan redde sommerfuglen okkergul pletvinge ved at støtte med 50 kr. via SMS. Pengene går ubeskåret til Randers Kommunes sommerfugleprojekt i Volk Mølle Bakker.

  • SMS pletvinge til 1999 og støt med 50 kr.
  • Betingelser

Vil du støtte med et andet beløb?


Giv plads i din have

Gør haven sommerfugleklar

Sommerfugle er en fryd for øjet, en vigtig del af fødekæden og sammen med bierne de vigtigste bestøvere af vilde planter. Men over halvdelen af de danske sommerfuglearter er truede, fordi de har for få levesteder tilbage.

Vores private haver kan ikke erstatte de vilde levesteder, men de kan give sommerfuglene et vigtigt helle, hvis vi undlader at bruge sprøjtegift og sørger for at plante føde til sommerfuglene og deres larver.

Se her, hvordan du giver sommerfuglene gode forhold i din have.