Dagsommerfuglen, brun pletvinge, var i 2010 tæt på at uddø på Linnebjerg Bakkeø - som eneste kendte lokalitet i Ikast-Brande Kommune. Situationen for bestanden var yderst sårbar, og kommunen besluttede, at hvis brun pletvinge ikke skulle forsvinde helt, var det afgørende at få igangsat naturpleje på Linnebjerg Bakkeø.

Egekrattet på Linnebjerg Bakkeø var mørkt og tæt, og værtsplanernes udbredelsesareal var stærkt reduceret. Målet var derfor at skabe en lys og varm skov, hvor en vigtig værtsplante for dagsommerfuglens larvestadie, almindelig kohvede, kan trives.


Opskriften på en succes er et grundigt forarbejde

Ikast-Brande Kommune valgte, at naturplejen ikke skulle stå alene. Den blev koblet til en grundig forundersøgelse, hvor artens habitatskrav blev nøje defineret. Kommunen valgte at samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus, som leverede ekspertviden til forundersøgelsen. På den baggrund blev det tydeligt, hvilken type naturpleje, der er nødvendig for at sikre det optimale levested. Efterfølgende evaluerede kommunen fortsat år for år bestandsudviklingen og udviklingen i leveområdet.

Fremtidsperspektiver

”Vi er så glade at vi næsten ikke kan få armene ned. Vi vil fortsætte det gode plejearbejde med at lysne i egekrattet og udvide brun pletvinges fourageringsområder på bakkeøen. Vores mål med at stoppe tilbagegangen og fremme populationen har vi vist nået – så nu må vi sætte et nyt!” siger biolog Lene Kolind Vilstrup fra Ikast-Brande Kommune.

Frivillige hænder

Frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening i Ikast-Brande deltog i samarbejdet om projekt. På tre årlige naturplejedage har de frivillige, iklædt motorsav og ørnenæb, brugt knap 200 frivillige timer med naturpleje på Lindebjerg Bakkeø.

Redningsaktionens pris

Frivillig naturplejedag (sandwich og anden forplejning), kvasafhentning og monitering ca. 20.000 kr./år. Hertil en engangsudgift på ca. 50.000 til manuel fældning, udslæbning og fjernelse af opvækst i fourageringsområdet samt 10 jordbundskrab.

En sjælden sommerfugl

Brun pletvinge var tidligere udbredt i det meste af Jylland og på Midt- og Nordsjælland. I dag findes den på meget få lokaliteter i Jylland, og på Sjælland er den helt forsvundet. Brun pletvinge er kategoriseret som moderat truet.

Brun pletvinges habitatskrav

Med hjælp fra Naturhistorisk Museum i Aarhus er brun pletvinges habitatskrav defineret som lysåben egeskov med almindelig kohvede i bunden som foderplante. De voksne sommerfugle skal have adgang til rigelige mængder af nektarplanter som fx blåhat, alm. kongepen og håret høgeurt.

En isoleret bakkeø i et landbrugsland

På Linnebjerg Bakkeø findes et fredet egekrat med almindelig kohvede, hede og et lille overdrevslignende fourageringsområde med nektarplanter. Bakkeøen ligger i et fragmenteret landbrugsområde - isoleret fra andre lignende habitater. 10 km vest for bakkeøen ligger Løvbakke Egekrat, som er det nærmeste mulige levested.

Læs mere om projektet HER