Har I Danmarks bedste sommerfugleprojekt?

Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel jagter Danmarks bedste sommerfugleprojekter. Har violetrandet ildfugl, isblåfugl eller måske okkergul pletvinge brug for hjælp i din kommune? Så udlover vi DKK 100.000 til hver af de to projekter, som bedst gavner en sårbar eller truet sommerfugleart. Indsend ansøgningen inden 30. marts 2018.

Sådan har andre hjulpet sommerfuglene

Hvorfor hjælpe sommerfuglene?

Sommerfuglene i Danmark er under pres, og hver fjerde sommerfugleart er nu truet i et vist omfang. 2017 var ét af de værste år for vores sommerfugle nogensinde, og herhjemme har vi i løbet af de sidste år mistet 12 forskellige arter. Sommerfuglene er derfor velrepræsenteret på Den danske Rødliste, som er listen over sårbare eller truede arter.

Ved at hjælpe sommerfuglene hjælper vi samtidig mange andre mere kræsne insektarter, som lever på naturtyper, som der er blevet færre af i Danmark, fx heder, overdrev, moser og åbne skovarealer.

Konkurrencebetingelser

- Indsatsen skal være målrettet én eller flere sårbare eller truede dagsommerfuglearter.
- Det skal foregå på et konkret naturområde.
- Kommunen skal stå som ansøger.
- En kommune kan maks. indsende to projektforslag.